ekstra aktiviteler, İngilizce Hazırlık

Week 6 (2019-20) EXTRA PRACTICE FOR ALL LEVELS


Sevgili öğrencilerimiz,

Bulunduğunuz kurun izlencesine paralel olarak yaptığımız paylaşımlar devam ediyor. Düzenli olarak okulda yapılanları tekrar eden, düzenli olarak çalışan ve önceliklerini doğru olarak belirleyen öğrencilerimiz bu çabalarının karşılığını öğrendikleri dile gitgide daha hakim olarak alacaklar.

Yeni bir beceri öğrenirken, yabancı dil dahil, bütün iş öğrencide bitiyor. Okul, öğretmen, kitaplar vb birer araç aslında. Önemli olan sizin o araçları nasıl kullandığınız. Başarı kolay değil! Sonuç odaklı olduğunuzda sadece aldığınız notu veya bir sınavdan geçip geçmediğinizi görürsünüz. Süreç odaklı olanlar ise bunu bir serüven bir challenge olarak görürler ve süreçteki eylemlerinin sonuçları olacağını bilirler. Disiplin, kendinizi adamak, çok çalışmak ve fedakarlıkta bulunmak gerekiyor istediğimiz sonuca ulaşmak için. Elbette hayal kırıklıkları ve başarısızlıklar olacak bu süreçte. Ancak “sebat ederek” yani vazgeçmeyerek devam etmek gerekir. Aşağıdaki görsel bunu çok güzel anlatıyor.

Hepinize başarılar dileriz.

the-iceberg-of-success.jpg

D LEVEL

Reading: Multiple matching

Grammar: (Present&Past)

Listening 

C LEVEL

Reading: Favourite Food

Reading: Reading: GM Food (Multiple choice questions)

Reading: Two Sisters and the Cat

Grammar: Find the mistake in the sentences

B LEVEL

Reading

Reading: Travel guide

Reading: Adventure travel

Listening: Chile Travel Tips

A LEVEL

Listening

Reading: Job adverts

Reading: Work–life balance

Speaking: Giving advice

Vocabulary: Personal qualities

Week 6 (2017-18)– EXTRA PRACTICE FOR ALL LEVELS

Week 6 (2018-19) EXTRA PRACTICE FOR ALL LEVELS